Есть вопросы?

Сейчас 11 гостей онлайн


Зв'язок мотиву афіліації та механізмів психологічного захисту у студентів технічної та гуманітарної спеціальностей

Погорільська Н.І., Охріменко Н.

Національний авіаційний університет

 

У сучасному світі ефективність спільної діяльності багато в чому визначається взаєминами особистостей, важливу роль для побудови яких відіграє ступінь задоволеності потреби в афіліації (прагнення до інших людей). При відсутності задоволення цієї потреби відбувається формування загостреного почуття відчуженості, страху зближення, а невміння й нездатність будувати близькі відносини з людьми на тлі наявності потреби стає базою для розвитку невротичних станів, позитивними формами яких, в рамках фрейдистської теорії, вважається інтенсивний психологічний захист [1].

         Беручи до уваги стереотипи, що склалися в суспільстві, ми припустили, що студенти гуманітарних спеціальностей будуть більш комунікабельними, ніж технічних. Відтак, мета дослідження полягала у визначенні зв'язку мотиву афіліації та механізмів психологічного захисту у студентів технічної та гуманітарної спеціальностей. Дослідження було проведене на базі Національного авіаційного університету. Загалом участь у дослідженні прийняли 50 осіб.

Емпіричне дослідження рівня мотиву афіліації та механізмів психологічного захисту включало наступні діагностичні методики: тест-опитувальник для вимірювання мотивації афіліації (модифікація теста-опитувальника А.Мехрабяна (М.П.Магомед-Емінов); опитувальник рівня саморозкриття (модифікація опитувальника С. Джурарда); опитувальник Келлермана – Плутчика –Конте. Для встановлення зв’язку між мотивом афіліації та механізмами психологічного захисту було використано критерій кореляції Пірсона.

На основі результатів емпіричного дослідження встановлено, що значний відсоток досліджуваних студентів як гуманітарних (32%), так і технічних спеціальностей (36%) мають сильний внутрішній конфлікт, пов'язаний з прагненням до спілкування і одночасному униканню його.

Для студентів гуманітарних спеціальностей характерне використання регресії, заперечення, проекції, компенсації та раціоналізації, а для технічних – раціоналізації, витіснення, заперечення, проекції та компенсації. Високий рівень саморозкриття притаманний гуманітаріям, для технічних спеціальностей – середній та низький.

Для студентів технічних спеціальностей, які прагнуть до прийняття, характерно застосування заперечення та заміщення. Особистості, які прагнуть до афіліації, дуже відкриті, і не сприймають інформацію, яка суперечить їх установкам. Механізм заміщення має прямий зв'язок з рівнем саморозкриття, тобто за допомогою цього механізму студенти технічних спеціальностей проявляють потребу у прийнятті (ця потреба у них більш виражена, ніж страх відторгнення).

Студентам гуманітарних спеціальностей, які прагнуть до прийняття притаманно використання заперечення, що є, своєрідним патерном для даного рівня мотиву афіліації [2]. Страх відторгнення таких студентів пов'язаний з регресією, заміщенням, компенсацією та гіперкомпенсацією. Саморозкриття є проявом прагнення до афіліації. Отже, для респондентів гуманітарних спеціальностей використання цих механізмів є способом боротьби зі страхом відторгнення.

 

Список використаної літератури:

1.                 Журбин В.И. Понятия психологической защиты в концепциях З.Фрейда и К.Роджерса. //Вопросы психологии. – 1990. - №4. –С.14-23.

2.                 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2Т. – М.: Педагогика, 1986. – Т.1 – 407с.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить