Есть вопросы?

Сейчас 5 гостей онлайн


Коваль Елена – психолог, реабилитолог

Контактные телефоны: (050) 380-54-45; (093) 217-77-68; (044) 296-87-56.

Тренінг ефективного управління

Программа тренінга:

• психологічні особливості управлінської праці взагалі, її спе­цифіка в різних сферах діяльності;

психологічний аналіз особистості керівника, психологічні вимоги до особистісних якостей керівника;

• психологічні аспекти ухвалення управлінського рішення;

• індивідуальний стиль управління керівника та проблеми його коригування;

• можливості використання психологічних факторів для ви­рішення управлінських завдань;

• закономірності формування сприятливого соціально-пси-хологічного клімату в організації;

• закономірності формування оптимальних міжособистісних взаємин в організації, проблема психологічної сумісності;

• формальна та неформальна структури організації;

• мотивація праці членів організації;

• ціннісні орієнтації в організації, управління процесом їх формування;

• проблеми створення й функціонування системи комунікації у процесі взаємодії;

• проблеми управлінського спілкування;

• оптимізація взаємин у ланці «керівник — підлеглий»;

• інформованість, як фактор підвищення ефективності управ­ління.