Есть вопросы?

Сейчас 5 гостей онлайн


Коваль Елена – психолог, реабилитолог

Контактные телефоны: (050) 380-54-45; (093) 217-77-68; (044) 296-87-56.

Тренінг асертивності для батьків, які виховують дітей з особливостями розвитку

Метою та завданнями тренінгу є позбавлення батьків, що виховують дитину-інваліда, почуття неповноцінності, підвищення рівня самооцінки, усвідомлення невпевненості власної поведінки, оволодіння вміннями асертивної поведінки та побудови власних, незалежних, емоційно функціональних відносин.

Программа тренінгу:

-         зміна «Я-концепції»; формування адаптивних установок;

-         набуття ефективних комунікативних навичок;

-         підвищення самооцінки;

-         робота у напрямі ідентифікації проблеми співзалежності, усвідомлення шляхом ознайомлення з концепцією співзалежності, співвіднесення її компонентів з власними особистісними проявами;

-         підсилення і підтримка свідомої установки на розрив відносин співзалежності за допомогою роз’яснення проблемних моментів, механізмів формування;

-         навчання адекватних способів поведінки.

Терапевтичний процес спрямований на:

- зниження соціальної ізоляції та заохочення змін;

- розуміння своїх установок та емоцій, розвиток вміння усвідомлювати, оцінювати свої вчинки;

- вміння висловлювати негативні почуття (гнів, образу); навчання усвідомленню особистої сили, особистих потреб та прав.

Даний тренінг в першу чергу побудований на концепції асертивної поведінки. Тренінг асертивності (впевненості) сприяє зменшенню тривожності, підвищенню самооцінки учасників, що пов'язано з розширенням діапазону їх поведінкових можливостей. Жінки, які беруть участь у роботі групи, мають змогу проаналізувати той факт, що людина, яка поводить себе асертивно, здатна чітко і зрозуміло сформулювати свої думки та почуття. Впевнену людину вирізняє позитивне ставлення до інших людей і адекватна самооцінка. Вона вміє розпізнати і захистити себе від маніпуляції, сама здатна приймати рішення і нести відповідальність за їх наслідки. Поряд з цим асертивність удосконалює індивідуальні характеристики та покращує соціальні контакти.  Участь у тренінгу асертивності дає можливість досягати значних змін на когнітивному, емоційному, поведінковому рівнях функціонування особистості. Вироблення навичок асертивної поведінки, підвищення рівня самооцінки, покращення психологічного самопочуття жінки сприяє також налагодженню соціальних стосунків.